БИДЭНТЭЙ ХАМТ АЖИЛЛАСНААР

КАРЬЕРЫН БОЛОМЖ

 • Өргөн цар хүрээтэй, олон өөр өөр чиглэлийн бизнест ажиллаж өөрийгөө сорих, хөгжүүлэх
 • Монгол улсын бүтээн байгуулалтанд үнэтэй хувь нэмэр оруулахаас гадна ажиллаж байх хугацаандаа маш их шинэ зүйлийг суралцах
 • Ажил, албан тушаалын хувьд өсөж, хөгжих

ХАМТ ОЛОН

 • Дүрэлзсэн хүсэл, эрмэлзэлтэй
 • Ёс зүйг эрхэмлэдэг
 • Эерэг, зөв хандлагатай
 • Эвтэй хамт олонтой гар нийлж, илүү сайхан Монголын төлөө илүү ихийг хийж, бүтээх

ЭЕРЭГ СОЁЛ

 • Ажилтнуудынхаа дуу хоолойг сонсох,
 • Сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх, хэмжих, сайжруулалтыг тогтмол хийх

ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ БА НЭМЭЛТ БОЛОМЖ

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн жишиг, түүнээс давсан цалин хөлс
 • Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээс хамаарсан улиралын урамшуулал 
 • Хөнгөлөлт, хангамж, тэтгэмж, зээл, нэмэлт боломжууд 
 • 13 дахь сарын цалин 
 • Ажилласан жилийн нэмэгдэл 

СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ

 • Сургалт, хөгжлийн цогц бодлогод хамрагдаж, ажил мэргэжлийн болон хүний хувьд тасралтгүй хөгжих 
 • Мэргэшсэн, чадварлаг, бүтээмжтэй хамт олноос суралцах