КВАДРАТ ТӨМРИЙН ХУДАЛДАА

БНХАУ-н Тяньжин хотын “ Жин дун ган төмрийн үйлдвэр”-ээс олон төрлийн сайн чанарын ган төмөр импортоор оруулж худалдаалж байна. Мөн сэндвичэн болон карказан барилгад ашиглах боломжтой бүх төрлийн хэмжээтэй квадрат төмөр, шивлер төмөр, булан төмөр мөн хашаа  хайс, хашлага, террас, цонхны ришотик хийх нимгэн төмрийг захиалгаар болон бэлнээр нийлүүлэлт хийж байна.

Квадрат төмөр
Төмрийн хэмжээ Зузаан Уртын м
1 100мм Х 100мм 1,8мм
2 100мм Х 50мм 1,8мм
3 80мм Х 40мм 1,8мм
4 80мм Х 80мм 1,8мм
5 60мм Х 40мм 1,8мм
6 50мм Х 30мм 1,8мм
7 40мм Х 40мм 1,8мм
Шивлер төмөр
Төмрийн хэмжээ Зузаан Уртын м
1 12 шивлер
2 14 шивлер
3 16 шивлер
4 20 шивлер
Бусад төрлийн төмөр
Төмрийн хэмжээ Зузаан Уртын м
1 40мм Х 40мм булан төмөр 3мм
2 Круг төмөр 10мм 10мм
3 Лист 2м Х 1м

Мэдээлэл авах