Мотор боох үйлчилгээ

Мотор боох үйлчилгээ

  • ‘NORTH BENZ’ болон ‘HOWO’ бусад төрлийн дизель авто машины мотор засварын төв нь үйлдвэрийн баталгаат сэлбэгээр моторын бүрэн ээлж хийх болон  бусад төрлийн засвар үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хийж  үйлчилж байна.

  Кроп засварын үйлчилгээ

  • ‘NORTH BENZ’ болон ‘HOWO’ бусад төрлийн дизель авто машины кроп засварын төв нь үйлдвэрийн баталгаат сэлбэгээр зориулалтын кроп шахагч тоног төхөөрөмжид суурилсан засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай угсарч харилцагчдын найдвартай түнш болох зорилт дэвшүүлэн  ажиллаж байна.

Мэдээлэл авах