БИДЭНТЭЙ ХАМТ АЖИЛЛАСНААР

КАРЬЕРЫН БОЛОМЖ

  • Өргөн цар хүрээтэй, олон өөр өөр чиглэлийн бизнест ажиллаж өөрийгөө сорих, хөгжүүлэх
  • Монгол улсын бүтээн байгуулалтанд үнэтэй хувь нэмэр оруулахаас гадна ажиллаж байх хугацаандаа маш их шинэ зүйлийг суралцах
  • Ажил, албан тушаалын хувьд өсөж, хөгжих

ХАМТ ОЛОН

  • Дүрэлзсэн хүсэл, эрмэлзэлтэй
  • Ёс зүйг эрхэмлэдэг
  • Эерэг, зөв хандлагатай
  • Эвтэй хамт олонтой гар нийлж, илүү сайхан Монголын төлөө илүү ихийг хийж, бүтээх

ЭЕРЭГ СОЁЛ

  • Ажилтнуудынхаа дуу хоолойг сонсох,
  • Сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх, хэмжих, сайжруулалтыг тогтмол хийх

ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ БА НЭМЭЛТ БОЛОМЖ

  • Хөдөлмөрийн зах зээлийн жишиг, түүнээс давсан цалин хөлс
  • Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээс хамаарсан улиралын урамшуулал 
  • Хөнгөлөлт, хангамж, тэтгэмж, зээл, нэмэлт боломжууд 
  • 13 дахь сарын цалин 
  • Ажилласан жилийн нэмэгдэл 

СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ

  • Сургалт, хөгжлийн цогц бодлогод хамрагдаж, ажил мэргэжлийн болон хүний хувьд тасралтгүй хөгжих 
  • Мэргэшсэн, чадварлаг, бүтээмжтэй хамт олноос суралцах