Аппаратур форсунк засварын үйлчилгээ

 Аппаратур, форсунк оношлогоо засварын үйлчилгээ

  • БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн DONGTAI үйлдвэрийн зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон лабораторид “NORTH BENZ” болон “HOWO” бусад төрлийн дизель авто машины цахилгаан болон энгийн аппаратур, форсункны оношлогоо засвар үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.

Мэдээлэл авах